بالغ بر94میلیارد ریال ازمحل مالیات به دهیاریها و شهرداریهای کهگیلویه وبویراحمد پرداخت شد


مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سه ماهه نخست سال جاری افزون بر94 میلیارد و 309 میلیون ریال به شهرداری ها و دهیاری های این استان از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است .

محمدعلی غفاری روز به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی(16تا 22 تیر ( اظهارداشت: از این میزان 65 میلیارد و549 میلیون ریال به شهرداری ها،19 میلیارد و 432 میلیون ریال به دهیاری و 9 میلیارد و338 میلیون ریال به حساب فرمانداری واریز شده است .
وی تصریح کرد: اعتبار روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری ها واریز شده است .
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال 98 نیز820میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های این استان از محل عوارض آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شد .
غفاری اظهارکرد: پرداخت مالیات بستر سازمشارکت مردمی در توسعه عمرانی وآبادنی جامعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از بخش های ازجمله کشاورزی، گردشگری فرهنگی و ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند، تصریح کرد: معافیت های مالیاتی این بخش ها منوط به ارائه اظهار نامه مالیاتی است .
کهگیلویه و بویراحمد دارای 17 شهر و بیش از 400هیاری است .
تاریخ خبر: 1397/04/21
کلمات کلیدی: هفته فرهنگ مالیاتی