معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان:
استفاده از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان:
استفاده از ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های قانونی می توانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، زمانی، معاون پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان در ستاد تجهیز درآمد استان زنجان گفت: در راستای افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی می بایست فرهنگ مالیاتی در کشور نهادینه شود و این موضوع هم با همکاری سایر دستگاه‏های فرهنگی ممکن خواهد بود.
وی در ادامه افزود: ظرفیت های خوبی برای اصلاح وضع موجود پیش بینی شده اما در زمینه فرهنگی و اجتماعی باید همه دستگاه های عضو ستاد درآمد کشور برای جبران خلاءهای موجود همکاری داشته باشند و باید همه‏ دستگاه های مسئول در جهت افزایش اعتماد بین مردم و دولت در حوزه اقتصادی تلاش کنند.
زمانی گفت: در راستای افزایش رضایت مندی مودیان می بایست خدمات مالیاتی را افزایش داد و آن را به سمت الکترونیکی سازی سوق داد تا خدمات به راحتی در دسترس مودیان قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه که در حوزه شناسایی و کشف شرکت‏های صوری اقدامات خوبی انجام شده است گفت: باید از تمام ظرفیت های اجتماعی استفاده کرد و در جهت کاهش جرایم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش کرد، زیرا برخی مودیان آگاهی لازم را ندارند و معدودی هم به دنبال سودجویی در فرار مالیاتی هستند که باید برای گروه نخست آگاه سازی و گروه دوم تدابیر لازم را مد نظر قرار داد.
معاون پژهش و برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که، قانون مالیات های مستقیم به افزایش خود اظهاری مودیان کمک می کند، افزود: شاخص های شناسایی مودیان ریسک دار فراهم شده است ودر صورتی که اطلاعاتی در خصوص مودیان در دسترس نباشد نمی توان مودیان را شناسایی و به درستی رسیدگی کرد.


تاریخ خبر: 1397/04/23
کلمات کلیدی: زنجان معاون پژوهش و برنامه ریزی اموربین الملل