حجت الاسلام والمسلمین نطنزی امام جمعه موقت سرخه
اصل عدالت در امر وصول مالیات مد نظر قرار گیرد

امام جمعه موقت سرخه حجت الاسلام والمسلمین نطنزی امام جمعه موقت شهرستان سرخه در خطبه های نماز جمعه شهر سرخه ضمن تبریک هفته فرهنگ مالیاتی بیان کرد ، پرداخت مالیات مبنای فقهی و اسلامی دارد و اداره کشور هم منوط به پرداخت مالیات از سوی مردم می باشد .
امام جمعه موقت شهرستان سرخه افزود : دو منبع درآمدی برای کشور وجود دارد 1- نفت 2- مالیات ، در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اولین منبع درآمدی مالیات است ، در کشور آلمان 90 درصد ، کشور فرانسه 70 درصد و کشور ما 35 درصد درآمد مالیات است .
امام جمعه موقت شهرستان سرخه تصریح کرد :اگر بخواهیم نفت را به عنوان منبع اصلی درآمد دولت قرار دهیم با وجود تحریمهای ظالمانه دشمن همیشه با مشکل مواجه خواهیم بود لذا می بایست مالیات به عنوان اولین منبع درآمد برای دولت درنظر گرفته شود و این امر مستلزم تعامل و همکاری مردم و مسئولین خواهد بود .
امام جمعه موقت سرخه افزود : سازمان امور مالیاتی کشور در امر وصول مالیات باید دو اصل را مد نظر قرار دهد :
ا اصل عدالت ، اگر عدالت در امر وصول مالیات مد نظر قرار گیرد مردم با رضایت و با میل و رغبت مالیات خود را پرداخت می نمایند ، اما اگر خدایناکرده احساس تبعیض نمایند خب مردم واکنش نشان خواهند داد .
2 اصل اعتماد و اطمینان که دوستان ما در اداره امور مالیاتی باید اطمینان مردم را جلب کنند ، یعنی مردمی که مالیات می پردازند احساس بکنند به جا هزینه و مصرف می شود اگر خدای ناکرده این اعتماد و اطمینان خدشه دار شود مردم برای پرداخت مالیات استقبال نخواهند کرد .
حجت الاسلام والمسلمین نطنزی ضمن تشکر از عملکرد خوب اداره کل امور مالیاتی استان سمنان در امر وصول مالیات ، از مدیر کل و پرسنل اداره کل امور مالیاتی استان سمنان و شهرستان سرخه بخاطر برخورد خوب و صمیمانه با مودیان محترم مالیاتی تشکر و قدردانی نمود .

تاریخ خبر: 1397/04/25
کلمات کلیدی: هفته فرهنگ مالیاتی نماز جمعه سرخه