استاندار قزوین:
اجرای طرح جامع مالیاتی عامل تحقق عدالت مالیاتی

استاندار قزوین گفت: طرح جامع مالیاتی موجب سیستماتیک شدن فرایند وصول مالیات، افزایش رضایت مودی، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری مردم می‌شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با حضور در اداره کل امور مالیاتی قزوین گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی می‌توان به سمت شفاف سازی امور و تسریع کار‌ها رفت.
زاهدی با تقدیر از برخورد مناسب همکاران مالیاتی با مردم و مودیان، گفت: وظیفه همکاران مالیاتی با توجه به شرایط ویژه کشور بسیار خطیر است و باید بیش از گذشته با مودیان تعامل داشته باشند تا به کسی ظلم نشود و باید مراقب بود تا کسی سوء استفاده نکند و راه‌های فرار مالیاتی شناسایی شود.
استاندار قزوین گفت: باید با تبیین و تشریح آثار مثبت مالیات و نقش آن در رشد و توسعه کشور ، فرهنگ پرداخت آن در کشور نهادینه شود.
وی اظهار داشت: در کشور ما هنوز فرهنگ مالیاتی آنطور که باید جا نیفتاده و گاهی اوقات شاهد مقاومت هایی هستیم در حالی که راهکار نجات اقتصاد کشور را باید در قطع وابستگی از درآمدهای نفتی و اتکا به مالیات دانست.


تاریخ خبر: 1397/05/20
کلمات کلیدی: قزوین