مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلیویه و بویر احمد:
مالیات رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویر احمد گفت:مالیات رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،غضنفر آرام ،مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کهگیلویه و بویر احمد در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان ، ضمن تقدیر از نظام مالیاتی اظهار داشت: تعامل و همکاری اداره کل امور مالیاتی استان با کارگاه ها ومراکز صنعتی وتولیدی بزرگ برای تحقق اهداف مالیاتی تحسین برانگیز است.
وی افزود: تامین منابع مورد نیاز کشور از محل درآمدهای مالیاتی،به لحاظ محدودیت های ناشی از صادرات نفت یک ضرورت انکار ناپذیر است .
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویر احمد تصریح کرد: شناسایی مراکز کسب وکار بدون پروانه و وصول مالیات واحدهای شناسایی نشده گامی درجهت عدالت مالیاتی است.
آرام همکاری تعاملی وهم افزایی اداره کل امور اقتصادی دراستان را بستر ساز تحقق اهداف اقتصادی ومالیاتی دانست وتاکید کرد: طرح واحدیابی دراین استان نیازمند پشتیبانی دیگر دستگاههای اجرایی و تامین اعتبار است،
واستفاده از ظرفیت بخش های خصوصی ونیروهای آموزش دیده نیز در قالب طرح واحد یابی، ضمن شناسایی واحدهای کسب وکارجدید ، زمینه را برای جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم خواهد کرد.


تاریخ خبر: 1397/05/21
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد