فرماندار شهرستان نیشابور:
مالیات مهمترین عامل توسعه اقتصادی است

فرماندار شهرستان نیشابور گفت: درآمدهای مالیاتی، پایدارترین درآمد برای توسعه اقتصادی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سعید شیبانی، معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار شهرستان نیشابور، در دیدار با مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی، گفت: حرکت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مالیات محور به خودی خود برای کشور قدمی رو به جلو و هوشمندانه است.
شیبانی ادامه داد: این حرکت که در دراز مدت می تواند منجر به شکوفایی صنعت و تجارت داخلی گردد، منجر به توسعه ای با ثبات در اقتصاد کشور خواهد شد.
وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد امورمالیاتی، گفت: در فضای اقتصاد فعلی کشور، نیازمند به همدلی آحاد مردم و مودیان در پرداخت مالیات هستیم.
در ادامه این دیدار، یعقوب نژاد، مدیرکل امورمالیاتی خراست رضوی، با تشریح عملکرد اداره کل، خواستار تعامل بیشتر سایر ارگان ها با اداره کل امورمالیاتی استان شد.


تاریخ خبر: 1397/06/04
کلمات کلیدی: خراسان رضوی