معاون اقتصادی استانداری قزوین:
رویکرد امور مالیاتی قزوین به تولید و صنعت، رویکردی تخصصی است

معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: رویکرد امور مالیاتی استان به تولید و صنعت با درک شرایط موجود مدیریت شده و تخصصی است و موجب پویایی و جلب رضایت مودیان شده است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، منوچهر حبیبی، معاون اقتصادی استانداری قزوین، در بازدید از امور مالیاتی استان قزوین گفت: خوشبختانه همکاران مالیاتی ضمن حضور مستمر در جلسات رفع موانع تولید، همراهی زیادی با تولیدکنندگان دارند .
وی اضافه کرد: در گذشته اگر مالیات مشکل بسیاری از تولیدکنندگان بود اما امروز با درک درست شرایط و حمایت های عملی که از صنعتگران و کارآفرینان صورت گرفته می توانیم ادعا کنیم که «مالیات دوست تولید» است .
معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: ارتباط خوب واحدهای تولیدی با ادارات مالیاتی موجب شده بسیاری از موانع و نگرانی ها برطرف شود و امروز علیرغم حجم گسترده فعالیتها شاهد کمترین شکایت و مراجعه به استانداری از سوی مردم و تولیدکنندگان هستیم.
حبیبی تصریح کرد: می توان اذعان کرد امروز نگاه مدیران مالیاتی به امور تولید، صنعت و کشاورزی یک رویکرد کارشناسی و تخصصی است و با توسعه خدمات مکانیزه مطالبات بسیاری از صادرکنندگان استان به روز شده است .
وی اضافه کرد: امور مالیاتی استان قزوین به یک اداره پویا و چابک تبدیل شده و از نظم بسیار خوبی در این حوزه برخوردار شده است و ما از همراهی سیستم مالیاتی رضایت داریم و قدردان آن هستیم .
معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: در مسیر اجرای طرح جامع مالیاتی کار مضاعفی در پیش است اما با توانمندی موجود بسیاری از طرح های کشوری در قزوین عملیاتی می شود که جای خرسندی دارد .
حبیبی اظهارداشت: در امور مالیاتی قزوین شاهد ایده پردازی هستیم و امیدواریم با تداوم این روند در سال اینده شاهد کاهش مراجعات مودیان به صورت حضوری و انجام همه امور به صورت الکترونیک باشیم .
وی همچنین گفت: مکانیزه شدن امور موجب جلب رضایت مردم و ایجاد شفافیت و کاهش تخلف احتمالی در امور مالیاتی خواهد شد .


تاریخ خبر: 1397/06/06
کلمات کلیدی: قزوین