مدیرکل امور مالیاتی سیستان وبلوچستان :
افزایش اعتماد و رضایتمندی مودیان از اولویت های اداره کل است

مدیرکل امور مالیاتی سیستان وبلوچستان گفت: افزایش اعتماد و رضایتمندی مودیان از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،امراء، مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همکاران ما باید سعی کنند بین سازمان امور مالیاتی و مردم اعتماد ایجادنمایند به طوری که عزت و احترام مودیان مالیاتی حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی که مورد تاکید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورنیز می باشد توسعه سلامت اداری و مبارزه جدی و قاطع با عوامل بروز فساد است ،افزود:کلیه کارکنان باید در انجام امور محوله وجاری متعهد و متخصص باشند و با رسیدگی بموقع ، پرونده های مالیاتی را به سرانجام برسانند و اگر عدم نظارت،عدم شفاف سازی و پاسخگو نبودن همکاران به مردم وجود داشته باشد سلامت اداری مخدوش می شود.
مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: کلیه کارکنان احترام به مودیان را جزء اصول اولیه و اصلی خود قرار دهند چرا که برخورداری از پرسنل سالم وکارآمد باعث افزایش اعتماد مردم و رضایت مندی آنان می شود.


تاریخ خبر: 1397/06/26
کلمات کلیدی: سیستان و بلوچستان