تکریم و معارفه رئیس اداره امور مالیاتی بافق
در آیینی از زحمات غلامعباس رسولی رئیس سابق اداره امور مالیاتی بافق تجلیل و مهدی وکیل زارچی به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد آیین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی بافق با حضور" محمد رحمانی زاده" فرماندار بافق و منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در محل فرمانداری بافق برگزار شد.
در این نشست از زحمات غلامعباس رسولی رئیس سابق اداره امور مالیاتی بافق تجلیل و مهدی وکیل زارچی به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب شد.

تاریخ خبر: 1397/07/05
کلمات کلیدی: