مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: بهبود نظام مالیاتی و کاهش دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بدون ارتقای فرهنگ مالیاتی و اطلاع رسانی کافی و عمومی در جامعه امکان پذیر نیست.
دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به منظور بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی موسسات فرهنگی هنری و قرآنی، نشریات، کانون های آگهی و تبلیغات و چاپخانه های خراسان جنوبی با مدیرکل امور مالیاتی استان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار آقای ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: استان خراسان جنوبی دارای سبقه فرهنگی و هنری کهن است و مردم آن نیز ارتباط بسیار گسترده ای با فرهنگ و هنر دارند. اما با توجه به مرزی بودن استان و همچنین مشکلات اقتصادی موجود در منطقه، فعالان حوزه نشر و کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری با مشکلات عدیده ای جهت پیشبرد امور و رسالتهای خود مواجه شده اند. لذا هدف ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت پایه های فرهنگی و هنری موجود استان و توسعه مسیر ارتقای آن می باشد و این محقق نخواهد شد مگر با تلاش و همراهی کلیه مسئولین دستگاههای اجرایی.
ایشان ادامه داد: از مسائل و مشکلات عدیده ای که واحدهای فعال زیرمجموعه این اداره کل شامل موسسات فرهنگی هنری و قرآنی، نشریات، کانون های آگهی و تبلیغات و چاپخانه های خراسان جنوبی در حوزه مالیات و خصوصا مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجهند، عدم اطلاع مناسب از قوانین و دستورالعملهای موجود و همچنین تفسیرهای متفاوت از معافیت مالیاتی این واحدها به موجب قانون است. لذا از مدیرکل امور مالیاتی استان می خواهیم با توجه به چالشها و ابهامات این واحدها در بخش مالیات، نسبت به رفع مسائل و مشکلات مالیاتی این واحدها پیگیری لازم را مبذول دارند.
در ادامه آقای مهدی نباتی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ضمن تأکید بر اهمیت و نقش فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی در جامعه و همچنین تشکر از کلیه فعالان حوزه های فرهنگی و هنری و همچنین نشریات در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در استان گفت: مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که توسط مشمولین پرداخت می شود تا دولت‌ها بتوانند وظایف و تکالیف خود را در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق سازند. در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مالیات نقش بسیار حساسی را در تأمین هزینه های جاری و عمرانی کشور ایفا می نماید و در حال حاضر به صورت ویژه تخلفات مالی و اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس زیرساختهای پیش بینی شده در طرح جامع مالیاتی رصد و برخورد ویژه با فرار مالیاتی، سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و ... در دستور کار همکاران ما در ادارات امور مالیاتی قرار دارد.
ایشان ادامه داد: بهبود نظام مالیاتی و کاهش دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در حوزه مالیات بدون ارتقای فرهنگ مالیاتی و اطلاع رسانی کافی و عمومی در جامعه امکان پذیر نیست، زیرا مردم بایستی در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور و منطقه اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند و برای آنها ملموس باشد. لذا ما نیز در اداره کل امور مالیاتی از کلیه دستگاههای اجرایی می خواهیم در انجام این رسالت خطیر همکاران ما را در ادارات امور مالیاتی حمایت نمایند.
در پایان مقرر گردید با توجه به تنوع مسائل و مشکلات مالیاتی واحدهای فعال در حوزه های فرهنگی و هنری و همچنین چاپ و نشر، جلسات تخصصی با حضور معاونین اداره کل جهت بررسی این مسائل و مشکلات در اسرع وقت تشکیل شده و همچنین دوره های آموزشی لازم در دو بخش مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جهت آموزش و اطلاع رسانی مکفی به فعالان این حوزه ها توسط مدرسین اداره کل امور مالیاتی استان صورت پذیرد.

تاریخ خبر: 1397/07/01
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی موسسات فرهنگی هنری و قرآنی، نشریات، کانون های آگهی