مدیر کل امور مالیاتی گیلان تأکید کرد:
شفافیت اقتصادی با اجرای طرح جامع مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: اجرای مناسب طرح جامع مالیاتی در کشور سبب شفافیت اقتصادی خواهدشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، انوری، مدیرکل امور مالیاتی گیلان در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی همه وظیفه داریم تلاش کنیم اجرای طرح جامع مالیاتی در سطح استان به شیوه مناسب و مطلوب انجام شود.
وی درآمدهای مالیاتی را در استان و کشور دارای اهمیتی خاص دانست و گفت: بحث اعتماد سازی و به روز رسانی پرونده ها یکی از کارهایی است که در سالهای اخیر سازمان امورمالیاتی اهتمام ویژه ای به آن داشته است.
انوری افزود: معوقات مالیاتی اغلب مربوط به کارت های بازرگانی صوری است که در یکسال و نیم گذشته با تعاملی که با مدیرکل دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی ایجاد شده است در این خصوص گام های موثری برداشته ایم و سعی بر این است که تمرکز خود را بر روی معوقات بگذاریم تا بتوانیم ضمن مودی مداری، معوقات را وصول نماییم.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به بهره گیری از سامانه های طرح جامع مالیاتی گفت: هم اکنون حدود40 هزار پرونده در سنیم بارگذاری شده است و در سال جاری این آمادگی وجود دارد که صددرصد اظهار نامه های مودیان در سامانه بارگذاری شود.


تاریخ خبر: 1397/08/05
کلمات کلیدی: گیلان