مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تأکید کرد:
جدیت در اجرای مناسب طرح جامع مالیاتی، و رضایتمندی مودیان

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل، بر اهمیت طرح جامع مالیاتی و رضایتمندی مودیان و هم چنین جدیت در تحقق درآمدهای مالیاتی با توجه به سهمیه پیش بینی شده سازمان تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوع پرور، مدیرکل امور مالیاتی اردبیل،ضمن بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان های کوثر، پارس آباد ، خلخال و نمین به همراه جمعی از مسئولین، به موضوع بهره برداری از سیستم آموزشی مجازی دفتر آموزش سازمان پرداخت.
نوع پرور براتمام پرونده های فاقد عملکرد به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی همگام با سایر ادارات امور مالیاتی تابعه تاکید نمود.
وی شناسایی عوامل فرار مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی را از وظایف مهم سالجاری کارکنان دانست و اظهار داشت: قطعی سازی اظهارنامه های صنوف مختلف بایستی با دقت و سرعت کافی انجام گیرد و وصول بموقع درآمدهای مالیاتی بواسطه تلاشهای موثر همکاران اتفاق خواهد افتاد و انتظار می رود همکاران با جدیت تمام اداره کل را در تحقق اهداف سازمان یاری کنند.
مدیرکل امور مالیاتی اردبیل، در خصوص تعامل کارشناسان فناوری اطلاعات با مجموعه فناوری مرکز و انتقال مفاهیم و مطالب به سایر کارکنان و رفع موانع سیستمی به منظور تسریع در روند اجرایی برنامه های طرح جامع مالیاتی و... اشاره کرد و خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فرصتی نیکو برای خودسازی در راستای عمل به وظایف قانونی دانست.
نوع پرور با تاکید بر اینکه سوابق مالیاتی در 6 منبع مالیاتی(مشاغل، ارث، ارزش افزوده ، حق تمبر، مکانیزه املاک و اشخاص حقوقی) در سامانه طرح جامع مالیاتی بارگزاری خواهد شد، جدیت در اتمام پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی و فاقد فعالیت به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی را از اولویت های اداره کل دانست.
وی در پایان از زحمات کلیه کارکنان امور مالیاتی تقدیر و تشکر نمود و از آنان خواست در پاسخگویی به مودیان سرعت عمل داشته باشند و نهایت تلاش خود را بکنند.


تاریخ خبر: 1397/08/06
کلمات کلیدی: اردبیل