مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام تأکید کرد:
آموزش ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق اهداف سازمانی

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، آموزش را ضرورتی انکارناپذیر و یک نوع سرمایه‌گذاری عنوان کرد که افزایش کارایی و موفقیت کارکنان دررسیدن به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور را به دنبال دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباسپور، مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، آموزش نیروی انسانی را یکی از راهبردهای اصلی این اداره کل ذکر کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر با گسترش فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن امور، روش‌های آموزشی متحول شده و کارکنان بایستی از این فرصت‌ها به‌خوبی بهره ببرند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت همکاران برای انتقال تجارب و دانسته‌های خود به سایر همکاران، اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور اجرای آموزش‌های ضمن خدمت باهدف افزایش سطح علمی و توانمندی‌های تخصصی همکاران صورت گرفته است که تا پایان سال اجرا خواهد شد.
گفتنی است در راستای اجرای مصوبات شورای راهبری آموزش سازمان امور مالیاتی کشور، برنامه آموزشی اداره کل امور مالیاتی ایلام با نگاه ویژه به دوره‌های طرح جامع مالیاتی و آزمون تعیین سطح سال جاری، به مدت 250 ساعت به دو صورت مجازی و حضوری برای کارکنان در تمام سطوح برگزار خواهد شد.


تاریخ خبر: 1397/08/06
کلمات کلیدی: ایلام