مدیر کل امور مالیاتی فارس:
پرداخت 2500 میلیارد ریال به شهرداریها و دهیارهای استان

مدیر کل امور مالیاتی فارس از پرداخت دو هزار و 500 میلیارد ریال در 6 ماهه نخست امسال به حساب شهرداری ها و دهیاریهای استان از محل مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ناصر هاشمی،مدیر کل امور مالیاتی فارس با اعلام خبر فوق گفت: از رقم مذکور یک هزار و 780 میلیارد ریال سهم شهرداری ها و 810 میلیارد ریال به حساب دهیاری های استان، واریز شده است.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، سهم شهرداری های شیراز 851 میلیارد ریال و دهیاری های آن 89 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است.
هاشمی با بیان اینکه بیش از 2 هزار و 199 شهرداری و دهیاری و عشایر در سطح استان از عوارض مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده اند، خاطر نشان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که از این نرخ 3 درصد به شهرداری ها و یک واحد درصد سلامت و ورزش استان اختصاص می یابد و مابقی آن نیز به حساب خزانه دولت واریز می گردد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: نقش مالیات بر ارزش افزوده در توسعه اقتصاد کشور و انجام زیر ساخت پروژه های عمرانی بسیار مهم است از اینرو گسترش فرهنگ پرداخت مالیات و مشارکت مودیان در این زمینه تاثیرگذار است.
هاشمی با اشاره به اینکه عوارض وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه هزینه می شود، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت هر استان خواهد داشت و به همین منظور نیز ضروری است تمام افرادی که مشمول پرداخت مالیات می شوند، به این کار به عنوان یک تکلیف در راستای توسعه شهر و زیر ساخت های آن توجه کنند.


تاریخ خبر: 1397/08/09
کلمات کلیدی: فارس