مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی:
طرح جامع مالیاتی موتور محرک نظام نوین مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی طرح جامع مالیاتی را موتور محرک نظام نوین مالیاتی دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نباتی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در جلسه بررسی و پیگیری اهداف و برنامه‌های طرح جامع مالیاتی استان گفت: طرح جامع مالیاتی به‌عنوان یک پروژه عظیم ملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کلیه ادارات امور مالیاتی کشور و همچنین استان پیاده‌سازی شده و شروع به کار نموده است.
وی افزود: با توجه به برخی از مشکلات اقتصادی به وجود آمده و برابر هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه‌های طرح جامع مالیاتی بر فرآیندهای شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و درنهایت وصول مالیات حقه، متمرکزشده است تا ضمن شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، جلوی هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و فرار مالیاتی گرفته شود.
نباتی اظهار داشت: تحقق کامل این فرایندها، مستلزم سازمان‌دهی و حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی از این طرح است و مسئولین دستگاه‌های اجرایی و مردم استان باید بدانند که در راستای اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در ادارات امور مالیاتی، طرح جامع مالیاتی با موفقیت به بهره‌برداری می‌رسد و انشاا... روزبه‌روز شاهد کاهش هزینه‌های وصول مالیات، افزایش رضایت مودیان، کاهش فرار مالیاتی، افزایش پایه‌های درآمدهای مالیاتی و ... خواهیم بود.


تاریخ خبر: 1397/08/14
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی