مدیرکل امور مالیاتی کرمان تاکید کرد:
بررسی تراکنش‌های بانکی، گامی در جهت شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی

مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: بررسی تراکنش‌های بانکی، گامی امیدبخش در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، رعایت عدالت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد سلمانی، مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: یکی از رویکردهایی که در امور مالیاتی به ‌منظور رعایت اصل برابری و تحقق عدالت مالیاتی موردتوجه قرارگرفته است، تعدیل و منطقی سازی مالیات بر اساس مستندات است.
وی با اشاره به مصوبات اجلاس مدیران نظام مالیاتی، مباحث مربوط به هیئت‌ها را یکی از محورهای اصلی آن برشــمرد و گفت: مواردی همچون میزان بالای صدور قرارهای رسیدگی و تجدید دعوت پرونده‌های مالیاتی در این اجلاس، مورد طرح و پرسش قرار گرفت و نیاز اســت در این حوزه بازبینی و اصلاحات لازم صورت پذیرد.
مدیرکل امور مالیاتی کرمان، اولویت اول کارکنان مالیاتی استان را تکریم ارباب رجوع دانست و اظهار داشت: رفتار مناسب با مودیان مالیاتی، زمینه وصول مالیات حقه دولت را فراهم می‌کند.
سلمانی با استراتژیک خواندن امر واحدیابی در سطح اداره کل گفت: واحدیابی، رکن اصلی و پایه‌ای وظایف همکاران است که دربرگیرنده شناسایی مودی و حجم فعالیت و درج آن در پرونده مالیاتی مورد توجه در نظام مالیات ستانی است.
وی، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش را منجر به برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی دانست و افزود: نصب و به‌کارگیری سامانه صندوق فروش، صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به کسب‌وکار و کاهش خطاهای انسانی را به دنبال دارد.
مدیرکل امور مالیاتی کرمان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات، افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق تسهیل کار و تسریع و دقت در عملیات کاری و اجرایی اخذ مالیات را از اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی برشمرد و اظهار داشت: برگزاری کارگاه آموزشی طرح جامع مالیاتی بر اساس نیازسنجی انجام شده برای همکاران در سطح استان، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل است و باید به‌طور مستمر و برابر برنامه زمان‌بندی اجرا شود.


تاریخ خبر: 1397/08/20
کلمات کلیدی: کرمان