روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان
محمدرضا محمدی مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان: لزوم تبادل تجربیات و انتقال دانش فنی و تخصصی مالیاتی میان همکاران


عصر شنبه نوزدهم آبان ماه، جلسه هم اندیشی و تبادل نظر درخصوص پرونده های مودیان مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف با حضور محمدی مدیرکل و معاونین ایشان، نمایندگان هیئت حل اختلاف مالیاتی، روسای امور حسابرسی مالیاتی شهرستان خرم آباد، دادیار مسئول دادستانی و مسئولین حراست و روابط عمومی اداره کل در محل سالن جلسات شهید موسوی شهرستان خرم آباد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی به صورت هر ماه یک بار تاکید نمود: هدف از برگزاری این جلسه در رابطه با آسیب شناسی و رفع موانع در تسریع قطعیت پرونده های مطروحه در هیات ها و ارایه پیشنهادات و راهکارهای موثر جهت نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور توسط همکاران، تشکیل گردیده است.
محمدی در ادامه بیان داشت: رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیات های حل اختلاف باید با بهبود و بازنگری فرایند رسیدگی و دقت کافی و لازم بیش از پیش نمایندگان در صدور رای و اجرای قرار همراه باشد تا مسیر کوتاهتری در رسیدگی و بررسی پرونده ها طی گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان هیاتهای حل اختلاف را یک مرجع فنی دانست که به لحاظ فنون و دانش مالیاتی باید از دیگر واحدها قوی تر و به روزتر باشد. ایشان بالا بودن آمار ارجاع پرونده ها به هیاتها و همچنین بالابودن میزان صدور اجرای قرار رسیدگی در هیاتها را از جمله مهمترین مسائل این واحد عنوان کرد و خواستار راهکار و اقدام مناسب جهت اصلاح این وضع شد.
در پایان نیز هریک از حاضرین در جلسه ضمن بیان نقطه نظرات، راهکار هایی در مورد کیقیت آراء صادره و صدور قرار های رسیدگی که منجر به کوتاه نمودن زمان رسیدگی می شود ارایه نمودند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

تاریخ خبر: 1397/08/20
کلمات کلیدی: