مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان:
سلامت اداری در رأس برنامه‌های امور مالیاتی استان قرار دارد

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار داشت: سلامت اداری اصل نخست امور مالیاتی استان و پیش‌شرط اعتمادآفرینی در جامعه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، الوندی، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان داشت: اتکا به درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به نفت باید در عمل انجام گیرد و باید به همت کارکنان خدوم، سالم و پاکدست نظام مالیاتی، گام بزرگی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداریم.
الوندی با اشاره به اینکه برای وصول عادلانه مالیات باید اطلاعات دقیق و صحیحی وجود داشته باشد، اظهار داشت: اجرای طرح جامع مالیاتی به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم به سمت تشخیص عادلانه مالیات حرکت کنیم و بر اساس اسناد و مدارک مودی، مالیات را وصول نماییم.
وی بابیان اینکه مهم‌ترین سیاست امور مالیاتی در مقطع فعلی، کمک به رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه است، تصریح کرد: ما باید از اختیارات قانونی خود برای تحقق این سیاست بهترین استفاده را بکنیم که ازجمله این اختیارات، تقسیط مالیات و بخشودگی جرائم قابل‌بخشش است.


تاریخ خبر: 1397/08/27
کلمات کلیدی: کردستان