مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد خبر داد:
پرداخت بالغ بر551 میلیارد ریال به شهرداری ها و دهیاری های استان

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد از پرداخت بالغ بر 551 میلیارد ریال در نیمه نخست سال جاری به شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدعلی غفاری،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد اظهارداشت: حدود 378میلیارد ریال به شهرداری ها، بالغ بر123میلیارد ریال به دهیاری ها وحدود 50 میلیارد ریال به فرمانداریها ی استان پرداخت شده است .
وی افزود: این میزان اعتبار که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد از محل عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده تامین و پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: مالیات برارزش افزوده سهم مهمی در برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد و به عمران وآبادانی کشور کمک شایانی می کند.
غفاری تصریح کرد: در استان 17شهرداری و 601 دهیاری وجود دارد و اعتبارات پرداختی از محل مالیات به آنها نقش بسزایی در توسعه زیرساختها وخدمات شهری و روستایی دارد.


تاریخ خبر: 1397/08/29
کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد