مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی گفت:
همراهی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی

مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: در هشت ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر 950 میلیارد ریال بخشودگی مالیاتی برای
مودیان محترم اعمال شده است
وی افزود به جهت همراهی با فعالان اقتصادی خصوصا تولید کنندگان بالغ بر 950 میلیارد ریال بخشودگی مالیاتی در هشت ماهه
ابتدای سال اعمال شده است و میانگین بخشودگی حدود 93 درصد بوده است که این نشان از تعامل و همراهی بیش از پیش
با مودیان مالیاتی خصوصا تولید کنندگان است
مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی با اعلام اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از دوهزار و دویست مودی از تسهیلات تقسیط
در پرداخت بدهی خود بهره برده اند، از آمادگی جهت ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر خبر داد و گفت تولید کنندگان موتور محرک
اقتصاد کشور هستند و همه دستگاهای اجرایی خصوصا ادارات امور مالیاتی در تلاشند تا ضمن اجرای قانون با همکاری و همراهی
با تولید کنندگان و سایر فعالان اقتصادی نقش موثری در حفظ و افزایش تولید و اشتغال در کشور داشته باشندتاریخ خبر: 1397/09/06
کلمات کلیدی: تولیدکنندگان تولید و اشتغال