رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد:
اعلام آمادگی برای همکاری‌های مشترک در مبارزه با فرار مالیاتی

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اعلام اینکه فرار مالیاتی جرم است از اعلام آمادگی برای همکاری‌های مشترک در مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی‌اکبر گروسی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی برای افزایش روند اختصاص دادگاه ویژه امور مالیاتی، جهت رسیدگی تخصصی و دقیق پرونده‌های فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: باید با دید تخصصی به موضوع فرار مالیاتی پرداخته شود که این امر مستلزم آموزش‌های ویژه است.
گروسی با بیان اینکه از ارائه پیشنهاد‌ها توسط امور مالیاتی استان در این زمینه استقبال می‌کنیم، به ضرورت تحکیم ارتباطات بین دو دستگاه برای شناسایی و برخورد با بدهکاران مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه کسی با سندسازی و مخفی نگه‌داشتن معامله‌ها سعی در فرار مالیاتی داشته باشد، شرعی، عرفی و قانونی نیست و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.


تاریخ خبر: 1397/10/17
کلمات کلیدی: آذربایجان غربی