معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور تأکید کرد:
لزوم همکاری با دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور بر لزوم همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های نظارتی در جهت کشف و جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم در هشتمین گردهمایی ادارات کل امور مالیاتی منطقه 5 کشور که با حضور استان‌های سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در سالن آمفی‌تئاتر اداره کل امور مالیاتی استان سمنان برگزار شد، گفت: اولویت‌ سازمان امور مالیاتی کشور تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی است.
رئیس شورای هماهنگی و پیگیری امور اجرایی منطقه 5 سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، بر لزوم اجرای دقیق این برنامه‌ها توسط ادارات کل امور مالیاتی تأکید کرد و خواستار پیگیری پرونده‌های بزرگ مالیاتی جهت تحقق سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور شد.
در این گردهمایی همچنین بی‌نیاز، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور را از اولویت‌های اداره کل امور مالیاتی استان برشمرد و افزود: سعی من و کلیه همکارانم در اداره کل امور مالیاتی استان این است که در این مدت باقیمانده از سال با تلاش و همت مضاعف اهداف سازمان امور مالیاتی کشور را تحقق‌بخشیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: از نکات مثبت و بارز این‌گونه جلسات و نشست‌ها ارائه نظرات کارشناسی مبتنی بر حل مشکلات و رسیدن به اهداف سازمانی است و دلایل عقب‌ماندگی و عدم تحقق سیاست‌های سازمان می‌بایست در این‌گونه جلسات بررسی و راهکارها و روش‌های عملیاتی مطرح و مشکلات پیش رو مرتفع گردد.
در ادامه این اجلاس یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی و دبیر منطقه 5 کشور نیز تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی را یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم تا همه اهدافمان منتج به تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی که از شاخص‌های عمده سازمان امور مالیاتی است گردد.
یعقوب نژاد ادامه داد: در این اجلاس شاخص‌های عملکردی و تلاش برای رسیدن به هدف اصلی و تحقق سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.


تاریخ خبر: 1397/10/17
کلمات کلیدی: سمنان