مدیرکل امور مالیاتی مازندران تأکید کرد:
نصب صندوق فروشگاهی در راستای شفاف سازی اقتصادی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران یکی از راههای موثر در جلوگیری از فرار مالیاتی را نصب صندوق فروشگاهی در محل کسب عنوان کرد و گفت: نصب صندوق های فروشگاهی باعث شفاف سازی فعالیت های اقتصادی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حمزه ای، مدیرکل امورمالیاتی مازندران، با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید برای حمایت همه جانبه از بخش مولد و صنایع، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها، سهم مالیات از سبد بخش های مولد کاسته می شود و تمرکز مالیاتی بیشتر بر بخش توزیع و فروش ومصرف متمرکز می شود.
حمزه ای توضیح داد: در 9 ماهه امسال در بخش اظهارنامه های مالیاتی مشاغل شاهد افزایش 16 درصدی هستیم که قدم موثری برای جبران درآمد های مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ساماندهی مالیات بر تجارت را یکی از راههای جبران کاهش درآمد مالیاتی دانست و گفت: در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
وی در ادامه گفت: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفته اند.
حمزه ای خاطرنشان کرد: نظارت کافی بر دریافت کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن کافی نیست و همین امر باعث شده امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی افراد سودجو باشیم.
وی افزود: برخی از صاحبان کارت های بازرگانی در استان را افرادی تشکیل می دهند که حتی از کارکرد این کارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی، نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در زمینه فرار مالیاتی برشمرد و گفت: استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرارمالیاتی جرم محسوب می شود و مجازات هایی در پی دارد.
حمزه ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می کنند، مجرم اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه شان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده شود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این که درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلکی به بخش های مولد هم وارد می کند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت هایی که تاکنون صادر کرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.


تاریخ خبر: 1397/11/07
کلمات کلیدی: مازندران