مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
حمایت از تولید، سرلوحه اقدامات و فعالیت های نظام مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در بازدید از شرکت های صنعتی حمایت از تولید را سرلوحه اقدامات و فعالیت های نظام مالیاتی دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در این بازدید به نقش صنایع در رونق کسب و کار اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید، سرلوحه اقدامات و فعالیت های نظام مالیاتی است و ما کوشیده ایم با رویکرد حمایتی در راستای اهداف سازمان قدم برداریم .
وی تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی وظیفه وصول مالیات و درآمد برای دولت را بر عهده دارد و در این راستاهمواره سعی دارد موانع و مشکلات مالیاتی پیش روی واحدهای تولیدی در زمینه‌های مختلف را بررسی کرده و با ارائه راهکارهای مناسب در چارچوب ضوابط قانونی، گامی مهم در جهت حل مشکلات آنان بردارد .
گروسی، فرماندار شهرستان البرز نیز در این بازدید حضور مسئولان استانی و شهرستانی در واحدهای تولیدی و بررسی میدانی مشکلات صنعت را بسیار کارآمد دانسته و مایه دلگرمی و انگیزه مضاعف تولید کنندگان خواند .
فرماندار البرز در پایان این بازدید از مدیران صنعتی نیز خواست همسو با مساعدت و همراهی مدیران دولتی ، آنان نیز با عمل به تعهدات خویش مایه دلگرمی مسئولان و تقویت این ارتباط صمیمانه باشند.


تاریخ خبر: 1397/11/09
کلمات کلیدی: قزوین