رئیس سازمان بورس تاکید کرد:
حرکت به سمت طراحی مکانیسم سیاست های مالیاتی

رئیس سازمان بورس تاکید کرد:
حرکت به سمت طراحی مکانیسم سیاست های مالیاتی
رئیس سازمان بورسو اوراق بهادار با اشاره به اینکه همه مسئولان و مدیران کشور نسبت به مشکلات اقتصادی کشور آگاهی دارند،گفت: باید به سمت طراحی مکانیسم سیاست های اقتصادی و مالی حرکت کنیم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر شاپور محمدی، روز سه شنبه هفتم اسفندماه،در مراسم افتتاحیه دوازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: مالیات مهمترین ابزار تنظیم اقتصاد محسوب می شود و از همین رو، پرداخت مالیات یک وظیفه شرعی، تکلیف قانونی و کار مبنایی برای توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی به سیاست های حمایتی نظام مالیاتی از بازار سرمایه در طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این سیاست ها قابل تقدیر است و البته گام های موثرتری در ارتباط با شفافیت اقتصادی باید برداشته شود.
دکتر محمدی، رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در تشویق «درست اظهاری» و حمایت از مودیان واقعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت های بورسی جزو اقدامات موثر این سازمان بوده که منجر به شفاف شدن عملکرد مالی شرکت ها شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشی از سخنان خود به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در حمایت از مودیان فعلی و شرکت های شفاف بورسی اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی برنامه های موثری برای مبارزه با فرار مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان دارد; هر چند همه دستگاه های مسئول باید این سازمان را در تکمیل این بانک اطلاعاتی کمک کنند.
وی تصریح کرد: وقتی عملکرد سیاستگذاران اقتصادی، منجر به کم بازده شدن فعالیت های رسمی و قانونی شود، عملا فعالیت های غیر رسمی و غیر مولد، بازده چند صد درصدی پیدا می کنند و این امر باعث رشد فعالیت های مخرب و سوداگرانه می شود.
دکتر محمدی، طراحی مکانیسم سیاست های اقتصادی را اقدامی موثر و کارآمد برای رفع مشکلات و مسایل کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: با این اقدام، منافع همه بازیگران از جمله دولت، سازمان ها و سایر ذی نفعان در نظر گرفته شده و وقتی قانون یا بخشنامه یا مقرراتی تدوین یا تصویب می شود، بر منافع همه بازیگران منطبق است و در نهایت سیاست های مختلف، همدیگر را تکمیل می کنند.
وی اجرای طرح جامع مالیاتی را اقدامی ارزشمند و بزرگ عنوان کرد و گفت: همه باید کمک کنند این طرح و به ویژه پایگاه اطلاعات مودیان تکمیل شود.


تاریخ خبر: 1397/12/07
کلمات کلیدی: