اطلاعیه
اطلاعیه
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، خبر منتشره از سوی برخی رسانه ها مبنی بر ارسال نامه سرگشاده مدیران مالیاتی کشور به رئیس جمهور در خصوص گلایه از انتصاب سیاسی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را به شدت تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: نظر به انتشار خبری مبنی بر ارسال نامه سرگشاده مدیران مالیاتی کشور به رئیس جمهور با مضمون گلایه از انتصاب سیاسی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و عدم انتخاب ریاست این دستگاه از بدنه آن، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تکذیب خبر مذکور، اعلام می دارد ادعای چنین موضعی از سوی مدیران این دستگاه خدوم به هیچ عنوان صحت نداشته و بدیهی است با توجه به شایعه بودن این مطلب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته، این سازمان حق شکایت در مراجع قضایی و قانونی به اتهام نشر اکاذیب و مخدوش نمودن اذهان عمومی را برای خود محفوظ می دارد. »


تاریخ خبر: 1397/12/19
کلمات کلیدی: اطلاعیه