مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان
نصب صندوق مکانیزه فروش و تحقق عدالت مالیاتی

سامانهمدیرکل اداره امور مالیاتی استان کردستان اظهار داشت: استقرار سامانه صندوق فروش یک طرح بزرگ ملی است که با رویکرد تحقق عدالت مالیاتی در حال انجام است
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان، علیرضا الوندی بیان داشت: این پروژه در راستای طرح تحول نظام اقتصادی کشور و ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و به روز انجام می شود و از طریق تسریع و تسهیل در انجام امور مالیاتی و ارتقاء سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی در تحقق عدالت مالیاتی موثر است.
وی تصریح نمود: از فواید نصب صندوق های مکانیزه توسط اصناف می توان به حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضروری، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه اشاره کرد که در نتیجه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات‌ها و پرداخت‌های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتا بهبود فرآیندهای اقتصاد ملی از ثمرات آن خواهد بود.
مدیرکل اداره امور مالیاتی استان کردستان همچنین ادامه داد: از دیگرمزیت های استفاده از صندوق های فروش می توان به جلوگیری از فرارهای مالیاتی اشاره کرد زیرا یکی از موارد فعالیت‌های زیرزمینی و فرارهای مالیاتی، عدم استفاده از فاکتور خرید و فروش در مبادلات اقتصادی می‌باشد که در این راستا، دلالان و واسطه‌گران که هیچ ردپایی از فعالیت‌های اقتصادی خود برجای نمی‌گذارند، در این میان سود می‌برند که با اجرای صندوق‌های فروشگاهی، کلیه مبادلات اقتصادی قابل رصد می‌باشد


تاریخ خبر: 1398/02/25
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی صندوق مکانیزه فروش امور مالیاتی استان کردستان