با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست:
جلسه رسیدگی به پرونده های معوقات مالیاتی در ساختمان شماره 3 برگزار شد


جلسه رسیدگی به پرونده های معوقات مالیاتی در روز دوشنبه 20 خرداد 1398 با حضور رییس، معاون حسابرس مالیاتی و مدیر حراست امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیرکل دفتر مرکزی حراست امور مالیاتی کشور در ساختمان شماره 3 این ستاد برگزار شد.
اسلامی مدیرکل دفتر مرکزی حراست در مورد کمیته معوقات امور مالیاتی شهر و استان تهران، افزود: کمیته معوقات در امور مالیاتی شهر و استان تهران به طور جدی تشکل شد و تلاشها و اقدامات موثری انجام گرفته که جا دارد از همکارن این کمیته تقدیر و تشکر گردد که یکی از مهمترین هدف این کمیته دریافت معوقات بیت المال و حقه دولت می باشد. در این خصوص باید تقسیم کار درستی صورت گیرد و ضمنا شایسته است همکاری خوبی در این خصوص فی مابین حراست و کادر تشخیص باشد تا از این ظرفیت ها استفاده گردد.
آقای نوری در جهت اهمیت کمیته معوقات بیان کرد: با توجه به چالشها، حساسیت و اهمیت موضوعی که در پیگیری پرونده های معوقات مالیاتی وجود دارد، امور مالیاتی شهر و استان تهران تلاش خود را بر انتخاب بهترین و خبره ترین نیروها گذاشته است.
وی در ادامه افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته به نتیجه مورد نظر که همان وصول معوقات می باشد به نقطه دلخواه هنوز دست پیدا نکردیم که نیازمند به تلاش و جدیت بیشتر همکاران در این بخش را می طلبد. اما نکته قابل تامل این می باشد که شایسته است در زمان مشخص گزارشی از روند و حجم عملیات انجام شده به ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران ارائه شود.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره فرار مالیاتی تصریح کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند که لازم می باشد با نگاه سیاستگذاری و برنامه ریزی با فرار مالیاتی مقابله کنیم.
در پایان رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران به جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت.

تاریخ خبر: 1398/03/22
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران پرونده های معوقات مالیاتی امنیت اقتصادی کمیته معوقات