مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
تکریم مودیان و رعایت عدالت مالیاتی از اولویت های اصلی است

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهار داشت: تکریم مودیان مالیاتی، افزایش تعامل با صاحبان منافع و رعایت عدالت مالیاتی در وصول حقوق حقه دولت از اولویت های اصلی اداره کل می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی قزوین در جلسه شورای اداری اداره کل امور مالیاتی استان اظهارداشت: تحقق عدالت مالیاتی با رعایت حقوق قانونی مودیان ، تکریم و ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد صورت می گیرد و لازمه آن این است که همکاران با سعه صدر، مدارا و انصاف با مودیان برخورد کنند و با برخورد شایسته با مردم، اعتماد آنان را به نظام مالیاتی افزایش دهند .
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت توافق حداکثری مودیان، بردریافت مالیات اشخاص حقیقی گروه سوم براساس فرم تبصره ماده 100تاکید نمود و خاطرنشان کرد: روسای ادارات می بایست به صورت مستمر و روزانه درخصوص اعتبار سنجی کد اقتصادی اقدام نمایند.
پورامیدی با اشاره به اهمیت قطعی سازی پرونده های اشخاص حقیقی، اظهار داشت: کلیه پرونده های اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد اظهارنامه می باشند، می بایست در اسرع وقت رسیدگی و جمع بندی گردد.
وی همچنین تاکید کرد: کلیه استعلام های نقل و انتقال املاک می بایست به طور کامل از طریق سیستم سنیم صورت پذیرد و استفاده از سیستم سنتی صرفا در موارد خاص و با هماهنگی رئیس اداره امکان پذیر است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پایان این جلسه بر پیگیری معوقات ، تعیین تکلیف پرونده های فاقد اظهارنامه و دارای اظهارنامه ، برداشت اطلاعات عملکرد مودیان و همچنین رسیدگی پرونده های ارزش افزوده با سرعت و دقت لازم تاکید مجدد نمود .


تاریخ خبر: 1398/03/03
کلمات کلیدی: قزوین