در اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران انجام شد:
بازدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

این بازدید در صبح روز جمعه 31 خرداد ماه 1398 در پر حجم ترین اداره کل شامل مودیان مشاغل اتفاق افتاد.
دکتر پارسا به معرفی سوابق قبلی خود در سازمان برنامه و بودجه پرداخت و در ادامه با اشاره به جایگاه سازمان امور مالیاتی کشور خواستار حمایت هر سه قوه از این سازمان شد. ایشان توانایی سازمان برای رسیدن به اهداف فراتر از اهداف پیش بینی شده را بدیهی دانست ومشارکت مالیاتی خیلی بالای مردم در تأمین درآمد بودجه ای کشور را دست یافتنی اعلام نمود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با تغییر قواعد بازی می توانیم فضایی جدید با عملکردی متفاوت از قبل ایجاد نمود. وی با تشبیه کارمندان امور مالیاتی به سرداران خط مقدم توسعه به آنها توصیه کردند که جایگاه حساس و ویژه خود را بشناسند و به توسعه کشور فکر کنند و قطعا بنیاد توسعه فقط به معدل و درآمد محدود نمیشود و مجبور هستیم به جنبه های دیگر مانند سیاست اقتصادی و حمایت و غیره نیز توجه ویژه داشته باشیم.
دکتر پارسا با اشاره به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز ها از همکاران خواست از منابع محدود بهترین استفاده و بهره وری را داشته باشند، فضا را طوری بسازند که کمترین کمبود احساس شود.
ایشان وجود بسترهای عرضه و تقاضا را تضمین حقوق مالکیت برشمرد و مالکیت در منافع را نقطه شروع مالیات ستانی دانست. همچنین تضمین قواعد، تعریف غیر قابل تفسیربه رای، مشوق ها و مجازات را بستر دوم برشمردند که در کنار عرضه و تقاضا در روند توسعه اقتصاد موثرند و اضافه کرد در جامعه و عالم واقعیت مقررات باید شفاف باشند که هیچگونه سستی و یا زرنگی و سفارشی در آن دخیل نباشد. عدم شفافیت سر منشاء تمام تخلفات و خطا ها است.
در ادامه ایشان به مساله شفافیت فعالیت های اقتصادی پرداخت و بیان کرد صدور برگ تشخیص نیازمند بهره گیری از ریزداده ها در حوزه تراکنش های مالی و بانکی و همچنین ثروت و درآمد تک تک افراد می باشد تا بتوان به سمت عدالت مالیاتی پیش رفت. برای این مهم باید بستر های قانونی آن را مهیا نمود که از هر طریق قانونی بدون کسب مجوز از اشخاص، دسترسی آزاد به اطلاعات حوزه فعالیت اقتصادی در دسترس همکاران شجاع، عالم و با هوش مالیاتی مقدور باشد.
دیگر موضوع مهم در برنامه های سازمان مورد تاکید است و رئیس کل سازمان امور مالیاتی از آن سخن گفت ایجاد رتبه بندی اعتباری در بنگاه های اقتصادی است که بر مبنای آن فعالان اقتصادی میتوانند از معافیت ها و مشوقهای مالیاتی بهره مند شوند. ولیکن بستر مهم تحقق این امر دسترسی به تمام اطلاعات مالی و اقتصادی می باشد، سازمان مالیاتی باید در حفظ این اطلاعات به عنوان محرمانه کوشا باشد اما به بهانه محرمانه بودن از دسترسی به اطلاعات مالی باز نماند.
دکتر پارسا به بهره گیری از دانش، تخصص و تجربیات همکاران سازمان و بهره مندی در اصلاح قانون و فرایند های اجرایی اشاره نمود و بکارگیری نتایج آن در تجدید نظر و آرای قوای مقننه و قضایه در روند بهبود حمایت های قانونی و معنوی را ضروری دانست.
رئیس کل سازمان با اشاره به هدف اصلی سازمان که توسعه و پیشرفت کشور است روند تغییر سبک مدیریتی در سازمان را الزامی دانست و بدین منظور بهرمندی از صداقت، صراحت و صمیمیت در تعالی سازمانی را بهترین روش اعلام نمود. قاعدتا زیربنای همکاریمان اعتماد خواهد بود مگر خلافی ثابت شود، دکتر پارسا گفت; که من در هر مسئولیتی که وارد شده ام با عقلانیت و تدبیر و استفاده از خرد جمعی آن مجموعه، قواعد و فرایند ها را به هم ریخته ایم و با همکارای مجموعه دست به کارهای فوق العاده و موثر زده ایم. به هر حال امید من این است که با همفکری و هم رایی و همدلی بتوانیم به یک نظام مالیاتی مطلوب و سازمان مالیاتی مناسب نائل شویم منظور من از نظام، قوانین و مقررات، موضوعات پیرامونی و ارتباطات موثر با دیگران و منابع انگیزشی مان را شامل می شود.


تاریخ خبر: 1398/04/01
کلمات کلیدی: فعالیت های اقتصادی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  مشارکت مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران بنگاه های اقتصادی سبک مدیریت