مدیرکل امور مالیاتی اردبیل خواستار شد:
تلاش برای تحقق درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل با بیان اینکه دشمن، منابع اقتصادی را هدف قرارداده، خواستار تلاش کارکنان برای تحقق درآمدهای مالیاتی شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوع پرور، مدیرکل امور مالیاتی اردبیل، با اشاره به خرداد و تیرماه موعد ارایه اظهارنامه عملکرد سال 97 توسط مودیان تاکید کرد: باید بررسی های لازم انجام شود تا هیچ اظهارنامه ای بدون رسیدگی باقی نماند.
وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی صحیح و اجرای آن و حساسیت شغلی سازمان امور مالیاتی در این زمان افزود: یکی از وظایف اصلی ما در مقابله با دشمنان تلاش برای دریافت درآمدهای مالیاتی و تامین بموقع اعتبارات مورد نیاز کشور می باشد تا همانگونه که حضرت علی (ع) نیز فرموده اند این منابع در راستای آبادانی کشور و جلوگیری از نابسامانی ها و مقابله با دشمن احتمالی استفاده شود.
مدیر کل امور مالیاتی اردبیل در پایان، از همکاران خواست تا حداکثر مساعدت خویش را برای حمایت از تولید کنندگان با ارائه بخشودگی جرائم، تقسیط و سایر موارد مطابق مقررات انجام دهند تا بتوانیم از اشتغال در استان حمایت کنیم.


تاریخ خبر: 1398/04/05
کلمات کلیدی: اردبیل