آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ومالیات بردرآمداملاک پایان تیرماه سالجاری است
مالیات
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ومالیات بر درآمد املاک تا پایان تیرماه خبر داد وگفت : مودیان محترم مالیاتی می توانند تا پایان تیرماه نسبت به تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات عملکرد سال 97 خود اقدام نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، تا پایان تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .
وی در ادامه افزود : شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی ، موجب تعلق جریمه ای معادل 30 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود .
ایشان با اشاره به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اذعان داشت : طبق ماده 105 ق.م.م جمع درآمد شرکتها ودرآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود .
وی در ادامه یادآور شد : تسلیم اظهارنامه الکترونیکی منوط به اخذ کد 45 در مراحل ثبت نام شماره اقتصادی خواهد بود وباتوجه به فرصت باقی مانده مودیان محترم باید اقدامات لازم جهت رسیدن به کد 45 ثبت نام شماره اقتصادی ومتعاقب آن تنظیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی عمل نمایند .
وی همچنین خاطر نشان کرد : مودیان محترم مالیاتی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مرحله ثبت نام شماره اقتصادی خود ونیز کسب اطلاعات مربوط به نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به سامانه ثبت نام الکترونیکی ویا ادارات امور مالیاتی محل فعالیت خود حسب مورد مراجعه نمایند .


تاریخ خبر: 1398/04/09
کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی