استاندار بوشهر:
مالیات عاملی موثر در توسعه و سازندگی کشور

استاندار بوشهر نقش مالیات را در توسعه استان، موثر ارزیابی کرد و گفت: پرداخت مالیات اصلی منطقی و عقلانی جهت توسعه و سازندگی کشور است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر در جلسه ستاد درآمد استان با تاکید بر شناسایی ظرفیت‌های قانونی درآمدی از طریق دستگاه‌های ذیربط گفت: با برنامه‌ریزی، تلاش و تدبیر برای تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب استان باید روزنه تخلف برای فرار مالیاتی در واحدها و بخش‌های مختلف مسدود شود.
استاندار بوشهر تهاتر را یک ظرفیت برای تسویه حساب پیمانکاران دانست و خاطر نشان کرد: باید از دستگاه‌های مختلف در این عرصه دعوت به همکاری برای پرداخت شوند تا با تسویه بدهی مالیاتی، آنان تبدیل به بدهکاران سنگین نشوند.
گراوند با قدردانی از تلاش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب افزود: در سه ماه نخست امسال با وجود مشکلات گوناگون، درآمدهای استانی به میزان قابل توجهی محقق شد که نشان از تلاش ستودنی این حوزه دارد.
وی اظهار داشت: کارکرد خوب و شایسته، دستیابی به اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه اقتصادی و تعامل منصفانه با مردم در مجموعه مالیاتی ، در فرآیند تحقق درآمدها و توسعه استان تاثیر گذار و چشمگیر می باشد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی در دستگاه‌های مختلف باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد افزود: مسئولیت پذیری در حوزه تحقق درآمدهای دولت بر اساس برنامه مصوب باید در دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.


تاریخ خبر: 1398/04/25
کلمات کلیدی: بوشهر