مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
مودیان سرمایه های نظام مالیاتی هستند

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین مودیان را مهمترین سرمایه نظام مالیاتی دانست و گفت: حفظ شان و کرامت مودیان مقدم بر هر امری است و تلاش داریم با ارائه تسهیلات قانونی و برقراری عدالت مالیاتی، رضایت مودیان را جلب نماییم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی قزوین در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای صنعتی در اتاق صنعت معدن و تجارت استان برگزار شد ، با اشاره به وجود تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور و نقش مالیات بعنوان تنها درآمد پایدار دولت اظهارداشت: بقا و رشد درآمدهای مالیاتی مستلزم رونق کسب و کار فعالان اقتصادی است لذا رویکرد نظام مالیاتی حمایت از تولید و رونق اقتصادی است .
پورامیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته امور مالیاتی استان به عنوان یکی از ادارات پیشرو، طرح جامع مالیاتی را در تمام ادارات خود به طور کامل اجرایی نمود، اظهار داشت: استقرار طرح جامع مالیاتی بعنوان کلیدی ترین طرح سازمان، یکی از عوامل مهم دستیابی کشوربه مالیات عادلانه است، تعامل این سازمان با مودیان را تسهیل می‌کند و مالیات بر اساس استانداردهای این طرح به حیطه وصول در می آید .
وی، اجرای عدالت مالیاتی را از مهم‌ترین سیاست‌های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: نظام مالیاتی به ‌هیچ‌ عنوان بنا ندارد تا با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی موجود، مالیات اخذ کند; بلکه سیاست اصلی سازمان وصول مالیات حقه براساس اطلاعات اقتصادی، اسناد و مدارک کافی، شناسایی منابع جدید مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی می باشد .
زمانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در پایان این جلسه با قدردانی از مساعدت های مدیرکل امور مالیاتی استان اظهارداشت: اداره کل امور مالیاتی استان تعامل سازنده و همکاری نزدیکی با خانه صنعت، معدن و تجارت استان دارد و با عنایت به رویکرد تعاملی این اداره کل، موانع و مشکلات مالیاتی پیش روی واحدهای تولیدی بدون صرف وقت در کارگروه ستاد تسهیل، با ارائه راهکارهای مناسب مرتفع می گردد.


تاریخ خبر: 1398/04/25
کلمات کلیدی: قزوین