ویدئوهای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی
دوره آموزشی نحوه ثبت نام مودیان و مشمولان سامانه های فروشگاهی


دعوت از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی برای ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش

تحولی بزرگ در راه است

ارائه اظهارنامه مالیاتی

معرفی بانک اطلاعات مالیاتی

معرفی خدمات الکترونیکی مالیاتی

معرفی طرح جامع مالیاتی

نظام نوین مالیاتی