مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی:
طرح جامع مالیاتی، زمینه‌ساز استقرار نظام مالیاتی هوشمند است

غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به سال "رونق تولید" و تاکیدات ایشان به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی سه مولفه دارد که عبارت است از کاهش اتکاء به درآمدهای نفت، تکیه بر تولید و توان داخلی و مبارزه جدی با فساد، که نظام مالیاتی نقش پررنگی در این زمینه ایفا می کند.
شریفی، تحقق عدالت مالیاتی را در گرو شفافیت و همگرایی همه ظرفیت‌ها عنوان کرد و افزود: با عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگترین پروژه اقتصادی سازمان، تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت نام و تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، ارایه صورت معاملات فصلی، ارایه فهرست‌های حقوق و برخی خدمات دیگر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود; که این زمینه‌ساز استقرار نظام مالیاتی هوشمند و الکترونیکی شدن فرآیندهاست و نقش مهمی در جلوگیری از فساد و مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتا تحقق عدالت مالیاتی دارد.
وی، رضایت حداکثری مودیان را جزو دغدغه‎های اصلی اداره کل و سازمان دانست و اظهار داشت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مهمترین گام برای گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی محسوب می‎شود و در سایه این طرح، اقتصاد کشور شفاف شده، مالیات عادلانه وصول شده و سلامت نظام اداری نیز ارتقا می‌یابد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، به هدف نظام مالیاتی کشور در تامین درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: رسالت نظام مالیاتی، تامین درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، توزیع بهینه درآمدها و تخصیص منابع در کنار مودی مداری و تکریم مودیان محترم است.
شریفی، آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و آثار زیانبار عدم پرداخت آن در اقتصاد کشور را از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت شفاف سازی اقتصادی دانست و اظهار داشت: از جمله برنامه ها و اقدامات نظام مالیاتی کشور در جهت آگاهی مردم نسبت به پرداخت مالیات، تبیین آثار پرداخت مالیات و موارد مصرف آن در جامعه اشاره کرد و پرداخت مالیات به نوعی یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد می کند.

تاریخ خبر: 1398/06/24
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی غلامرضا شریفی نظام مالیاتی هوشمند