مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: ثبت نام حدود 29 درصد صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی استان خراسان جنوبی در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی)
کارتخوان پزشکان
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: حدود 29 درصد صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی استان خراسان جنوبی در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت نام کرده اند .
آقای نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی درخصوص همراهی صاحبان مشاغل و حرف پزشکی با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تلاش و همراهی صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که هم با قبول سختی کار و خدمت در استانهای کمتر توسعه یافته مانند خراسان جنوبی به مردم شریف استان خدمت رسانی نموده و هم با ثبت نام در نظام سامانه فروش و پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور را در شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی یاری می رسانند، قابل تقدیر و تحسین است.
ایشان ادامه داد: در استان خراسان جنوبی 585 مودی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل و حرف مختلف پزشکی در حال فعالیت هستند که تا پایان شهریورماه سال جاری به عنوان آخرین مهلت قانونی ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه های فروشگاهی، حدود 29 درصد از این عزیزان نسبت به این ثبت نام اقدام نموده اند. شایان ذکر است کلیه صاحبان مشاغل مذکور از ابتدای مهرماه ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده از آن، مشمول جرایم پیش بینی شده در قانون خواهند شد . با توجه به رویکرد جدی سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با هرگونه فرار مالیاتی و همراهی و جدیت دستگاههای انتظامی و قضایی برای برخورد با مصادیق فرار مالیاتی، از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد; زیرا مالیات به عنوان بیت المال عمومی متعلق به عموم مردم جهت ارائه خدمات مناسب و توسعه زیرساختهای کشور است. از کلیه مردم عزیز نیز می خواهیم در صورت مراجعه به محل کار صاحبان مشاغل مذکور و عدم نصب و استفاده آنان از پایانه فروش، مراتب را به شماره مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 جهت پیگیری اطلاع دهند .

تاریخ خبر: 1398/07/03
کلمات کلیدی: مالیات فرار مالیاتی کارتخوان پایانه فروشگاهی حرف و مشاغل پزشکی