معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی:
صاحبان املاک اجاری جهت برخورداری از فرصت بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان مهر ماه فرصت دارند

معاون اشخاص حقیقی مرکز استان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: صاحبان املاک اجاری می توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و پرداخت بدهی های مربوط به اجاره املاک خود، از بخشودگی صد درصد جرایم قابل بخشش بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی، محمدرضا باقر مهربان با بیان اینکه املاک اجاری مسکونی; تجاری و اداری مشمول این بخشودگی هستند، اعلام کرد: هموطنانی که املاک خود را به اجاره واگذار کرده اند می توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی استان و پرداخت بدهی های مالیاتی مربوط به املاک خود تا آخر مهر ماه سال جاری از تسهیلات بدون تکرار و بدون تمدید بخشودگی صددرصد جرایم قابل بخشش بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه این مهلت طبق دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور تمدید نمی شود، افزود: اگر صاحبان املاک اجاری تا آخر مهر ماه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نکنند، بخشودگی قسمتی از جرایم قابل بخشش آنان تابع شرایط و دستورالعمل های سازمان بوده و امکان بخشودگی صددرصد وجود ندارد.
باقرمهربان با تأکید بر اینکه مودیان مالیاتی آذربایجان غربی با مراجعه به ادارات امور مالیاتی هر شهرستان نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کنند، در پایان گفت: صاحبان املاک اجاری در مرکز استان برای پرداخت بدهی های مالیاتی قبل از سال 96 به ساختمان شماره دو اداره کل واقع در خیابان شهید رجایی و پرداخت بدهی های مالیاتی سال 96 و بعد از آن به ساختمان مرکزی واقع در خیابان کاشانی مراجعه کنند.


تاریخ خبر: 1398/07/07
کلمات کلیدی: