مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: بخش مهمی از ایجاد فضای امن اقتصادی و حراست از آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده است.
جلسه بررسی وضعیت عملکرد ادارات 98.7.10
جلسه بررسی وضعیت عملکردی ادارات امور مالیاتی استان و تبیین اهداف و برنامه های شش ماهه دوم سازمان امور مالیاتی کشور، در محل اتاق مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار گردید.
در این جلسه آقای نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی و همچنین تقدیر و تشکر از حافظان نظم و امنیت و حمایت همه جانبه ایشان از فعالان جبهه اقتصاد مقاومتی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده امنیت اجتماعی با مشارکت همه شهروندان و از همه مهم تر حفظ دستاوردها و اهداف متعالی انقلاب اسلامی ایران است. نعمت امنیت از الطاف بزرگ الهی است و این رسالت همکاران ما را در ادارات امور مالیاتی سنگین تر می کند، زیرا بخش مهمی از ایجاد فضای امن اقتصادی و حراست از آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده است و اکنون که طرح جامع مالیاتی به بهره برداری رسیده، زمان به ثمر نشستن زحمات و تلاشهای شبانه روزی متخصصان داخلی جهت بهره برداری مناسب از این سامانه های اطلاعاتی است. برابر هماهنگی های صورت گرفته، دستگاههای قضایی و انتظامی کشور جهت ایجاد فضای سالم اقتصادی و برخورد جدی و قاطع با هرگونه فرار مالیاتی و یا فعالیتهای مخرب وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری خواهند داشت و امیدواریم برابر برنامه های تعیین شده، درآمدهای مالیاتی تعیین شده از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و منابع جدید مالیاتی تأمین گردد.
بر اساس ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و برنامه ریزی های صورت گرفته، از ابتدای سال آینده 15 گروه از صاحبان مشاغل و حرف ملزم به به استفاده از سامانه صندوق فروش یعنی پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش و فاکتور مطابق مقررات می باشند . لذا کلیه صاحبان مشاغل و حرف مشمول بایستی که از ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت (کارت خوان بانکی) متصل به شبکه پرداخت بانکی خود اقدام و در صورت هرگونه ابهام با شماره مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526 تماس حاصل نمایند.

تاریخ خبر: 1398/07/10
کلمات کلیدی: نیروی انتظامی فرار مالیاتی کارتخوان