مدیرکل دادگستری استان ایلام: فرار مالیاتی قابل گذشت نیست
مدیرکل دادگستری استان ایلام بر عزم جدی دستگاه قضایی در راستای رونق تولید برای برخورد با فرار مالیاتی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایلام، علی دهقانی در دیدار با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی استان ایلام، لزوم فرهنگ سازی و نهادینه سازی پرداخت مالیات را خواستار شد و افزود: فرار مالیاتی نیاز به عزم جدی و اراده مردمی دارد و دستگاه های اجرایی بدون کمک مردم نمی توانند این مسئله را سامان دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت اقتصاد کشور و نامگذاری سال جاری با عنوان رونق تولید، ادارات و دستگاه های اجرایی باید برنامه ها و اهداف خود را در این راستا برنامه ریزی و هدف گذاری نمایند.
دهقانی با بیان اینکه دستگاه قضایی حامی تولید و اقتصاد سالم است، تأکید کرد: ما متقابلا مخالف اقتصاد غیرشفاف و پنهانی به ویژه در بحث فرار مالیاتی هستیم.
مدیرکل دادگستری استان ایلام، کار و رسالت امور مالیاتی در شرایط فعلی را قابل تقدیر دانست و گفت: با توجه به نظر کارشناسان، اگر نظام مالیاتی به درستی و کامل اجرایی و مالیات در کشور دقیق وصول شود نیاز به وابستگی به درآمدهای نفتی نداریم.
گفتنی است آقایان فیض الهی و عباس پور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی استان در این دیدار ضمن تبریک انتصاب آقای دهقانی، به تشریح گزارشی از اقدامات و فعالیتهای اقتصادی و مالیاتی استان پرداختند.

تاریخ خبر: 1398/07/17
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی