مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور :
« حضور پررنگ قوای سه گانه; دیدگاه جدید حاکم در امر مالیات است »

مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ارومیه با اشاره به حرکت کشور به سمت اقتصاد بدون نفت گفت: تنها راه این امر مالیات است و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی، محمد برزگری در سفر به ارومیه و در جمع قضات استان با اشاره به اینکه دیدگاه حاکم بر مناسبات، حضور پررنگ سایر قوا در امر مالیات است گفت: کشور به سمت اقتصاد بدون نفت در حال حرکت است که تنها راه آن درآمد های مالیاتی است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی بودجه مالیاتی کشور برای سال 1398، 141 هزارو 200 میلیارد تومان است که نسبت به پارسال 40 درصد رشد دارد، به نقش مهم وصول معوقات مالیاتی در تحقق پیش بینی بودجه مالیاتی کشور تاکید کرد و افزود: برای وصول معوقات بایدکمک قوه قضائیه را در سطح بالا به همراه داشته باشیم.
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به ظرفیت های قانونی که عرصه را بر فراریان مالیاتی تنگ می کند از جمله ماده 277 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 اشاره کرد و افزود: این ماده قانونی مهم ترین بازوی سازمان امور مالیاتی کشور و حاکمیت برای دریافت حقوق ملت است .
برزگری افزود: مالیات خون مردم است و باید از کسی که صاحب درآمد، ثروت و مصرف بیشتر است گرفته و بین بقیه جامعه توزیع شود.
وی به طرح و بررسی مواد اصلاحی قانون صندوق فروشگاهی و قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: تصویب این مواد اصلاحی، به شدت با فرار مالیاتی مبارزه می کند و شفافیت را بالا می برد .
برزگری در ادامه اضافه کرد: اجرای قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده قطعا مشکل فعلی نظام مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری را به شدت کاهش خواهد دادکه نهایتا به نفع تولید کننده است چراکه از این طریق تنها اعتبارهای مالیاتی مورد پذیرش سیستم مالیاتی قرار خواهد گرفت که در فرایند و مکانیسم صندوق فروش ثبت شده باشد.
وی همچنین از طرح موضوعاتی چون اصلاح معافیت های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد اشخاص در قالب سه لایحه درآینده نزدیک در دولت و مجلس خبرداد.


تاریخ خبر: 1398/07/23
کلمات کلیدی: