مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی:
نظام مالیاتی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به مانع‌تراشی‌های موجود بر سر راه فروش نفت در سطح بین‌الملل و وظیفه سنگین نظام مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: نظام مالیاتی در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی قرار دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسن کوماسی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در جلسه با کارکنان امور مالیاتی مرکز ارومیه که با هدف بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی جهت تأمین و تحقق درآمدهای مالیاتی در شش ماهه دوم سال 98 برگزار شد،
بر هم‌افزایی هر چه بیشتر و انجام کار تیمی به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده تأکید کرد .
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در ادامه، رویکرد موجود جهت وصول معوقات کارت‌های بازرگانی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: عزم جزم سران قوا برای مبارزه با فرار مالیاتی و تعامل و همراهی مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط، موجب شده است، رویه و رویکرد نسبت به وصول معوقات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که قبلا غیر قابل وصول تلقی می‌شد، تغییر مثبت پیدا کند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی افزود: میزان معوقات مربوط به کارت‌های بازرگانی در استان دو هزار میلیارد تومان بدون احتساب جرائم است.


تاریخ خبر: 1398/08/28
کلمات کلیدی: