مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان خبر داد:
پرداخت بیش از 750 میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان خبر داد: در شش‌ماهه اول امسال بیش از 750 میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت‌شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، الوندی، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان نسبت به هزینه کرد مالیات وصول‌شده سوال دارند اظهار داشت: مالیات وصولی در هر استان در همان استان هزینه می‌شود و از این میان طبق قانون، 3 درصد عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده که توسط شهروندان پرداخت‌شده است به‌صورت مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز می‌شود.
الوندی تصریح نمود: مبالغ پرداختی از محل مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌منظور آبادانی، توسعه و عمران شهرها و روستاها صورت می‌گیرد و موجب تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود.
وی اذعان نمود: خوشبختانه مبلغ کل پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در شش‌ماهه ابتدایی سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان همچنین اظهار داشت: در بین شهرستان‌های استان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های حومه سنندج با 220 میلیارد ریال و شهرداری شهر سنندج با 153 میلیارد ریال بیشترین مبلغ را در شش‌ماهه نخست امسال دریافت کرده‌اند و شهرستان سقز با 40 درصد رشد، بیشترین رشد دریافتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.


تاریخ خبر: 1398/08/29
کلمات کلیدی: