مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
هوشمند کردن نظام مالیاتی ابزاری در جهت مقابله با فرار مالیاتی است

بی نیاز
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از اجرائی شدن بخشی از طرح جامع مالیاتی در استان خبر داد وگفت : با توجه به زیر ساختهای موجود و استفاده از ظرفیتهای انسانی وارائه آموزشهای لازم بخشی از طرح جامع مالیاتی عملیاتی شده که این امر گام مهمی در راستای شفافیت هرچه بیشتر سیستم مالیاتی ومبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : تغیرر روند مالیاتی ستانی وحرکت به سمت سیستمهای الکترونیک از ضرورتهای تأمین عدالت مالیاتی در استان است و ارایه خدمات برخط به مودیان، تسهیل پرداخت اینترنتی مالیات و غیره می تواند نشان از تغییر رویکرد سیستم مالیاتی به مودیان وبالعکس باشد .
ایشان در ادامه به ساز وکار طرح جامع مالیاتی اشاره وعنوان کرد : طرح جامع مالیاتی به گردآوری، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات مودیان می پردازد که این امر درگذشته بدین شکل امکانپذیر نبوده است .
ایشان در ادامه به چگونگی روند دستیابی به اطلاعات در طرح جامع پرداخت ومطرح کرد : اداره کل امور مالیاتی یا اطلاعات خود را ازسوی مودیان که به صورت داوطلبانه در اظهارنامه های مالیاتی ارایه می نماید یا از طریق اطلاعاتی که با استفاده از اختیارات قانونی سازمان جمع آوری می شود یا نهایتا اطلاعاتی که اشخاص ثالث نظیر بانک ها، دستگاه های دولتی و طرف های معامله، مکلف به ارایه آن هستند،جمع آوری می کند ومورد ارزیابی قرار می دهد .
مدیر کل امور مالیاتی استان درادامه عنوان کرد :با تکیه بر میلیاردها رکورد اطلاعاتی اخذ شده از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید بسیار سهل‌تر از گذشته شده است. بدیهی است حجم بالای شناسایی فرارهای مالیاتی صرفا با تکیه بر ظرفیت فناوری‌های اطلاعاتی امکان پذیر بوده است .
وی در ادامه خاطر نشان کرد : ظرفیتهای قانونی و ماده 169 مکرر ومکلف بودن نهادها در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی خود می تواند علاوه برمکانیزه شده فرآیندهای مالیاتی ،مبارزه با فرار مالیاتی را تضمین کند.

تاریخ خبر: 1398/09/20
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی