مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
ویژگی بارز فرار مالیاتی استفاده از اسناد و مدارک غیر واقعی ازروند فعالیتهای اقتصادی است

سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت مقابله با فرار مالیاتی سخن گفت و اعلام کرد :
فرارمالیاتی مانع تحقق درآمدهای مالی دولت ،عدالت مالیاتی و بهبود وارتقاء شرایط اقتصادی جامعه می گردد که ویژگی بارز آن عدم ارائه اطلاعات یامخدوش کردن آن درجامعه است که این امر تصویری غیر شفاف از روندفعالیتهای اقتصادی جامعه ارائه خواهد داد .
به گزارش روابط عمومی ادره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می نماید مرتکب فرار مالیاتی می شود واین امر تخلف از قانون محسوب می شود .
ایشان در ادامه به برخی ایرادات در خصوص فرار مالیاتی توسط افراد سودجوء پرداخت و افزود : اگرمودی به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تنظیم شده است، استناد نماید ویا برای سه سال متوالی(پشت سر هم) اظهارنامه‌ی مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند ،مرتکب فرار مالیاتی شده است .
ایشان در ادامه یادآور شد : گاهی مشاهده می شود که مودی مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت‌کنندگان دیگر بوده و یا فعالیت اقتصادی و درآمد خود را مخفی می نماید که این امر خلاف قانون وضمانتهای اجرائی لازم برای آن در نظر گرفته شده است .
ایشان در ادامه عنوان کرد : استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر،سوء استفاده از شمارحساب اشخاص دیگر ،صدور فاکتورهای صوری نمونه هایی دیگر از فرار مالیاتی در چند سال اخیر است که متأسفانه عدم آگاهی مودیان محترم از فعالیتهای افراد سودجوء در قبال دریافت مبلغ ناچیز آسیبهای جدی برای تأمین حقوق حقه مردم ودولت به همراه داشته است .
ایشان فرهنگسازی وارتباط مستمر با مودیان در بخش های مختلف را عامل بازدارنده فرار مالیاتی برشمرد وعنوان کرد : اگر با ابزارهای موجود بتوان سطح فرهنگ مالیاتی افراد جامعه را ارتقاء داد و اطلاع رسانی دقیق وصحیح انجام گیرد به گونه ای که افراد در این فضا خود با اطلاعات صحیح دست به خود اظهاری بزنند بی شک امنیت اقتصادی جامعه تأمین خواهد شد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان همچنین از ظرفیتهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی سخت گفت وادامه داد: مفاد مواد274 ،211و181 قانون مالیاتهای مستقیم ابزاری جهت مبارزه بافرار مالیاتی ورصد فعالیتهای مربوط به مودیان مالیاتی است واین خود می تواند گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی باتوجه به ساز وکارهای موجود باشد.

تاریخ خبر: 1398/09/20
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی