فرهنگ سازی مالیاتی پیش نیاز اعتماد متقابل
مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. در حال حاضر یکی از ابزارهای مهم اجرای سیاستهای اقتصادی دولت با هدف تعدیل ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تأمین هزینه های عمومی کشور، تکیه بر درآمدهای داخلی کشور مخصوصا درآمدهای مالیاتی می باشد.
با توجه به تحولات بین‌ المللی و رویکرد قوانین بالادستی از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ ساله نظام، قوانین برنامه های پنج ساله اقتصادی و بسته اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اهداف اقتصادی دولت تدبیر و امید، جایگاه مالیات در نظام اقتصادی کشور بسیار پررنگ و مهم است .در همین راستا، نظام مالیاتی کشور با توجه ویژه به توسعه فرهنگ مالیاتی درصدد است تا با ایجاد شرایط مناسب، اعتماد مودیان مالیاتی را جلب و از این طریق با صرف هزینه‌های کمتر، بخش اعظمی از مالیات‌های خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مودیان مالیاتی وصول نماید .
در این میان، فرهنگ سازی مالیاتی در راستای ترویج و تشریح منافع مالیات برای همه اقشار مردم علاوه بر همراه کردن آن ها با نظام مالیاتی نقش بسزایی در کاهش مقاومت ها ، ابهامات و چالش های موجود داشته و می تواند نقش مالیات را به عنوان عامل موثر در بازتوزیع درآمد ، توزیع عالانه درآمد و ثروت و درآمدی پایدار برای دولت در راستای تامین هزینه ها و پیشبرد اهداف توسعه هموار و پررنگ نماید. ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتماد آفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم و رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت و سازمان امور مالیاتی کشور تلقی کرد.
ترویج فرهنگ، نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف بلند برنامه های کلان اقتصادی و نیل به افق اقتصادی مورد انتظار دارد که باید علاوه بر بکارگیری روش هایی که منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شوند، به ارتقای فرهنگ مالیاتی به عنوان مهمترین رکن نظام مالیاتی توجه بیشتری شود. فرهنگ سازی مالیاتی مقوله بسیار مهمی است و چنانچه مردم بدانند مالیات کجا خرج می شود، پرداخت مالیات با رضایت و همراه با تحقق حقوق حقه دولت همراه خواهد بود.
نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم نسبت به سیستم مالیاتی باور و اعتقاد پیدا کنند . باید قبول کنیم مالیات از آن دست ویژگی‌های نظام اجتماعی است که پذیرش آن از سوی ملت و نحوه اجرای آن از سوی دولت و سازمان‌های مردم ‌نهاد نسبت به آن تا حدود زیادی به ویژگی‌های فرهنگی کشور بستگی دارد.
به جرأت می توان گفت یکی از شاخص‌های اصلی توسعه، وجود فرهنگ مالیاتی است. این فرهنگ می‌تواند ریشه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و ... داشته باشد، ولی آنچه مهم است شکل گرفتن این باورهاست که موجب عکس‌العمل مردم در مقابل نظام مالیاتی می‌شود. نهادینه کردن هر فرهنگی در بین آحاد مختلف هر جامعه ای بسیار سخت و دشوار است که نیاز به عزم جدی و همکاری همه ارکان نظام در روند عملی کردن یک نظام فرهنگ مالیاتی را دارد. بدین معنا که اگر شخص در جامعه ای رشد نماید که در آن فرهنگ پرداخت مالیات پیاده سازی شده باشد نگرش مثبت بر تفکرات فرد تاثیر مثبتی می گذارد و سبب می شود این شخص با پذیرش بیشتری به پرداخت مالیات خود اقدام کند. اگر مردم پرداخت مالیات را وظیفه خود در کمک به رشد و توسعه کشور تلقی کنند، ‌بدون شک بسیاری از مشکلات دولت برطرف شده و با پرداخت داوطلبانه مالیات، هزینه های وصول کاهش می یابد. نظام مالیاتی باید بتواند تاثیرات خود بر زندگی اجتماعی را به نماد تبدیل کند واز حالت ذهنی و آماری تبدیل به وضعیت ملموس و مشخص کند.
شهروندان باید لذت تاثیرات مالیات بر زندگی خود را بچشند. زمانی که مردم در پارک ها روز تعطیل خود را درکنار خانواده سپری می کنند یا در ورزشگاهی که از محل درآمدهای مالیاتی ساخته شده ورزش می کنند و یا از اتوبوس های شهری راحت و مدرنی که از مالیات خودشان تهیه شده است استفاده کنند، در این وضعیت پاسخ این پرسش که چرا باید مالیات بپردازیم داده می شود و با بینشی آگاهانه نسبت به مالیات، از سویی نقش خود و از سوی دیگر نقش مالیات در توسعه اقتصادی را در می یابند و نسبت به مشارکت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت مالیات خوشبین خواهند شد. قدرمسلم، با فرهنگ سازی گسترده و همه جانبه در جامعه باید جایگاه مالیات در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، رفاهی و خدمات عمومی کشور را برای تمامی آحاد جامعه تبیین کرد و این باور و فرهنگ عمومی شکل ‏ گیردکه مالیات صرف امنیت، رفاه اجتماعی، سلامت، امور عمرانی و زیربنایی کشور و جامعه می‏ شود .


تاریخ یادداشت: 1398/11/21
کلمات کلیدی: