ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی ، در راستای تحقق دولت الکترونیک
بزرگی گفته است :" جهان مدرن را اندیشه مدرن اداره می کند نه ابزار مدرن. ما باید بپذیریم که بایک مدیریت سنتی نمی توانیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم". با در نظر گرفتن این واقعیت باید گفت در عصر کنونی که تکنولوژی ، سیطره خود را بر تمام جهان گسترده است بهره مندی از این امکانات اگر با اندیشه ای به روز و کارآمد همراه نباشد نتایج خیلی مفیدی را به بار نمیاورد.
چند سالی است که سیاستهای دولت در کشور بر این قرار گرفته که برای تسریع و تسهیل در انجام امور از فناوریهای روز دنیا استفاده شود. در همین راستا و با هدف اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و سازمانها اقداماتی در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی برای ذینفعان و مخاطبان خود انجام می دهند.
طی چند سال اخیر ، سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا و با رویکرد پیشبرد دولت الکترونیک تلاشهایی را صورت داده است. ارائه اظهارنامه الکترونیکی یکی از این اقدامات است که مورد اقبال عموم و مودیان مالیاتی قرار گرفته است. یکی دیگر از پروژه هایی که مدتی است در سازمان امور مالیاتی اجرا می شود ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی است .
طبق قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شده‏اند معاملات خود را براساس صورت حساب های مورد نظر و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در این صورت حساب ها ، فرم ها و اوراق مربوط ، انجام دهند و نهایتا فهرست معاملات خود را به صورت فصلی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند و درج شماره اقتصادی در تمامی قراردادها ، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده الزامی است و در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری نماید ،‌ چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله ، به اداره امور مالیاتی اعلام نماید ، ‌مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ; در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود .
ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به این موضوع اشاره دارد که واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخ الکترونیکی یا داده های اطلاعاتی در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
تبدیل شدن صورت معاملات به فایلهای داده الکترونیکی این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریعترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد.
استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که علاوه بر تدابیر پیش بینی شده در خصوص الزامات نحوه ارسال صورت معاملات فصلی در دستورالعمل اجرایی ماده 169، قانون گذار نیز نیز در ماده قانونی مذکور مقرر نموده که «در صورت عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود، حسب مورد جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه های معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.»


تاریخ یادداشت: 1398/11/21
کلمات کلیدی: