تمهیدات سازمان امور مالیاتی کشور در جهت پیشگیری از شیوع کرونا
اخبار


7 تیرماه 1399
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

2 تیرماه 1399
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
تمدید دوماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی

31 خرداد 1399
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

25 خرداد 1399
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرد:
دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی

24 خرداد 1399
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
گام اساسی نظام مالیاتی برای توسعه دولت الکترونیک

11 خرداد 1399
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
صاحبان مشاغل تا پایان مرداد برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند

30 اردیبهشت 1399
معاون سازمان امور مالیاتی کشور:
مودیان جهت دریافت گواهینامه ارزش افزوده به سازمان مراجعه نکنند


20 اردیبهشت 1399
معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد:
تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه99


17 اردیبهشت 1399
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

10 اردیبهشت 1399
معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات زمستان98 و بهار 99


27 فروردین 1399
حمایت جدید سازمان مالیاتی از فعالان اقتصادی
تمدید مجدد مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان98 تا پایان اردیبهشت ماه

28 اسفند 1398
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اتخاذ شد
بسته حمایتی سازمان مالیاتی، ویژه سال 1399

25 اسفند 1398
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تشریح کرد:
تمهیدات حمایتی مالیاتی در راستای شیوع بیماری کرونا

17 اسفند 1398
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
لغو جلسات هیات های حل اختلاف اشخاص حقوقی تا پایان فروردین 1399

13 اسفند 1398
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تسهیلات جدید مالیاتی در راستای شیوع ویروس کرونا

11 اسفند 1398
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد:
برگزاری جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی به سال 1399 موکول شد

بخشنامه ها
بخشنامه: 200/99/2
ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا

بخشنامه: 200/99/1
ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

بخشنامه: 200/98/100
تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده