Skip Navigation Links
معرفيExpand معرفي
پايگاه قوانينExpand پايگاه قوانين
ارتباط باسايتهاي زيرمجموعه

شماره111
شماره 110
شماره 109
شماره 108

Advertise

Advertise

Advertise

Advertise

Advertise

Advertise

Advertise

Advertise


ورود به چهارمین سال اجرای آزمایشی یک قانون؛ مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی بر مدار تحولNews
از اول مهرماه 90 پنجمين دوره مشمولان اجراي اين قانون وارد ميدان عمل شده و اجراي قانون وارد سال چهارم مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست 17 ارديبهشت 87 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد. پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در خرداد ماه 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان قانون از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد. اين قانون از ابتداي مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون تجميع عوارض در سراسر كشور به اجرا درآمد ه است. * انواع ماليات بر ارزش افزوده* به طور كلي سه نوع ماليات بر ارزش افزوده در جهان اجرايي مي شود: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي. ماليات بر ارزش افزوده اجر اشده در ايران از نوع مصرف بوده و با نرخ ثابت ( 5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداري ها، جمعا به ميزان سه درصد ماليات و عوارض براي سال اول) بر تمام كالاها و خدمات به جز كالاها و خدمات معاف در اين قانون وضع شد كه اين نرخ سه درصدي، اولا كمترين نرخ در مقايسه با 140 كشور مجري اين قانون محسوب شده و ثانيا با توجه به جايگزيني اين نرخ با نرخ قبلي ماليات و عوارض در قانون مرسوم به تجميع عوارض به ميزان سه درصد، عملا افزايش قيمت ها را در پي نخواهد نداشت. *معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده* مطابق ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست و نرخ صفر در مورد صادرات اعمال مي شود كه به معناي عدم اخذ ماليات و استرداد ماليات هاي پرداخت شده قبلي است. همچنين در قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي از كالاها و خدمات از شمول اين ماليات معاف شده اند. اين بدان معناست كه عرضه اين دسته از كالاها و خدمات مشمول اعمال مقررات اين قانون نخواهند بود. عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و هم چنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف است: 1- محصولات و نهاده هاي كشاورزي 2- انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و كرم ابريشم 3- خوراك دام و طيور و هم چنين انواع كود، سم، بذر و نهال 4- اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار (نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان). 5- انواع دارو و خدمات بهداشتي درماني 6- خدمات توانبخشي و حمايتي 7- خدمات پژوهشي و آموزشي 8- خدمات بانكي 9- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي 10- اقلام فرهنگي مانند كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات 11- خريد، فروش و اجاره اموال غيرمنقول (زمين و ساختمان) 12- فرش دستباف *مزاياي اصلي قانون ماليات بر ارزش افزوده* قانون ماليات بر ارزش افزوده، داراي محاسن و مزاياي متعددي است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1-شفاف سازي مبادلات اقتصادي (به علت رد يابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات). 2- تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات. 3- اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي نمايند. 4- افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و هم چنين افزايش نسبت درآمد هاي مالياتي از كل درآمد هاي جاري دولت به دليل گسترش پايه هاي مالياتي. 5- جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي واحد. *ساير ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده* الف) ثبت نام مرحله اي: به منظور اجراي موفقيت آميز و ايجاد مطلوب زيرساخت هاي مورد نياز، ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، به صورت مرحله اي انجام مي پذيرد. بر اين اساس، مشمولان مرحله اول ثبت نام عبارتند از: - كليه وارد كنندگان - كليه صادر كنندگان - كليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش بيش از سه ميليارد ريال در سال ب) اختصاص شماره شناسايي: به محض ثبت نام هر مودي ماليات بر ارزش افزوده، يك شماره شناسايي به وي اختصاص مي يابد كه پس از آن در تمامي معاملات، فرم ها و مكاتبات با سازمان امور مالياتي، بايد شماره مذكور به كار رود. ج) لزوم صدرو فاكتور (صورتحساب) از آنجايي كه مبناي اجراي اين قانون، خود اظهاري و صدور فاكتور (صورتحساب) است، بنابراين از تاريخ اجراي اين قانون، تمامي معاملات مودي، اعم از بهترين روش ،(POS) خريد و فروش (كالا يا خدمات) بايد در صورت حساب هاي مخصوص ماليات بر ارزش افزوده درج شود. استفاده از ماشين هاي فروش براي انجام سريع محاسبات و صدور فاكتور فروش براي فروشندگان عمده محسوب مي شود. د) جرايم: در صورت ديركرد در پرداخت ماليات و ارائه اظهار نامه بر طبق قانون، جرائمي به مودي تعلق خواهد گرفت و در صورت ديركرد سازمان امور مالياتي كشور در استرداد نيز جرائم مشابهي براي اين سازمان در نظر گرفته شده است. و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور: به دليل اين كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه ي مبادلات اقتصادي مي بايد در فضاي شفاف و ضمن ارائه ي فاكتور صورت گيرد، لذا كليه ي كالاهايي كه از روش هايي به جز فروش با فاكتور انجام گيرد، قاچاق محسوب مي گردد. *چشم انداز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده* قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان يكي از استراتژي هاي اساسي نظام مالياتي كشور به منظور ايجاد تحول در اين نظام، ابزار مناسبي براي اعمال سياست هاي مالي و كنترلي عوامل تاثير گذار در اقتصاد كشور نيز محسوب مي شود. ماليات بر ارزش افزوده، يكي از مترقي ترين نظام هاي مالياتي جهان و دستاورد بزرگي است كه دولت نهم در راستاي تحول در نظام مالياتي كشور و همچنين ايجاد پويايي، كارآمدي و انطباق هر چه بيشتر دستگاه مالياتي كشور با اهداف متعالي اين دولت، به ويژه طرح تحول اقتصادي، به منصه عمل درآورده و ايران اسلامي را به آينده اي روشن و افقي تابناك اميدوار ساخته است. با اجراي اين قانون، گامي بزرگ در جهت استقلال و شكوفايي اقتصادي و اتكاء بر منابع درآمدي پايدار و درون زا برداشته شد؛ ضمن اين كه كشور عزيزمان ايران امكان حضور موثر و پررنگ در عرصه ي اقتصاد و تجارت جهاني را به شكلي مطلوب و تاثير گذار به دست آورده است. *موديان ماليات بر ارزش افزوده* اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به عرضه ي كالاها و يا ارائه ي خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده مبادرت مي كنند و براساس ضوابطي كه در اجراي ماده 18 قانون، توسط سازمان امور مالياتي كشور و براساس حجم و يا نوع فعاليت تعيين مي شود، و هم چنين كليه ي وارد كنندگان و صادر كنندگان به عنوان مودي ماليات بر ارزش افزوده، ملزم به ثبت نام، صدور صورت حساب، نگهداري حساب، تسويه ماليات و ارائه ي اظهار نامه فصلي هستند. - مشمولين ثبت نام مرحله اول: با توجه به اختيارات حاصل از ماده ( 18 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و فراخوان اعلام شده در شهريورماه 1387 سازمان امور مالياتي كشور، مشمولين مرحله ي اول ثبت نام كه ملزم به اعمال تكاليف قانوني از تاريخ 1/7/1387 به عنوان مودي هستند عبارت بودند از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشند: 1- كليه وارد كنندگان (صرفه نظر از ميزان واردات آنها)؛ 2- كليه صادر كنندگان (صرفه نظر از ميزان صادرات آنها)؛ 3- كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه ي خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است. (به جز اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف). 4- كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائ هي خدمات آنها در پنج ماهه ي آغازين سال 1387 ، يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است (به جز اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف). - مشمولين ثبت نام مرحله دوم: با توجه به اختيارات حاصل از ماده ( 18 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و فراخوان اعلام شده در بهمن ماه سال 1387 ، سازمان امور مالياتي كشور كليه ماده ( 96 ) قانون ماليات هاي مستقيم، علاوه بر فعالان «الف» فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل در برخي از فعاليت هاي موضوع بند اقتصادي مشمول در ثبت نام مرحله ي اول را موظف به ثبت نام به عنوان مودي در اين نظام مالياتي با هر ميزان فعاليت كرده است. لازم به توضيح است موديان مشمول مرحله ي دوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي كليه ي مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورت حساب، محاسبه، درج و وصول ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و هم چنين تسلي م اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به صورت دوره اي از تاريخ ( 1388?7?1 ) بودند. فهرست مشاغل مشمول اين مرحله عبارتند از: 1- كارخانه ها و واحد هاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ي ذيربط صادر شده يا مي شود؛ 2- بهره برداران معادن؛ 3- ارائه دهندگان خدمات حساب رسي، حسابداري و دفترداري و هم چنين خدمات مالي؛ 4- حسابداران رسمي شاغل و موسسات حساب رسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ 5- ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي؛ 6- ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم؛ 7- متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر؛ 8- بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ 9- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخل و خارجي؛ 10- موسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري، (به استثناء واحد هايي كه صرفا به امر حمل ونقل مسافري اشتغال دارند)؛ 11- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛ 12- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي. - مشمولين ثبت نام مرحله ي سوم: كليه ي اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشدند، در صورتي كه در سال هاي 1387 يا 1388 مجموع فروش كالاها و ارائه ي خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر مي باشد، مشمول مرحله ي سوم ثبت نام و اجراي قانون شدند. اشخاصي كه شاغل به فعاليت هاي صرفا معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و هم چنين اشخاص حقيقي مشمولين بند هاي ماده (96) قانون ماليات هاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام در اين مرحله مستثني «ج» و «ب» خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت كنند. موديان مشمول مرحله ي سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول فروردين ماه سال هزار و سيصد و هشتاد و نه (1/1/1389)، مكلف به اجراي كليه ي مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت حساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و هم چنين تسليم اظهار نامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر شدند. - مشمولين ثبت نام مرحله چهارم: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشدند، در صورتي كه ماده (96) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح ذيل بودند، با هر ميزان فروش يا درآمد مشمول مرحله ي چهارم «ب» شاغل به فعاليت هاي موضوع بند ثبت نام، آموزش و اجراي قانون شدند. 1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛ 2- فروشندگان طلا و جواهر و ساير فلزات زينتي (شامل پلاتين و نقره)؛ 3- فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات؛ 4- صاحبان تالار هاي پذيرايي و رستوران ها؛ 5- صاحبان متل و هتل هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان؛ 6- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك؛ 7- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو؛ 8- چاپخانه داران؛ 9- صاحبان دفاتر اسناد رسمي؛ 10- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + 10 ) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر؛ 11- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي؛ 12- صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي. -مشمولان مرحله پنجم: مشمولان مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس اين فراخوان عبارتند از كليه اشخاص حقوقي كه تاكنون و بر اساس شرايط، مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده اند. اين عده در صورتي كه در هر يك از سال هاي 1387 1388 يا 1389 مجموع فروش كالاها و ارايه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها يك ميليارد ريال و بيشتر باشد، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود. همچنين كليه اشخاص حقوقي كه قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تاسيس و به ثبت رسيده يا مي رسند و حائز شرايط مذكور نشده اند، در صورتي كه مجموع فروش كالا و ارايه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها در سال 1390 يا سال هاي بعد، به يك ميليارد ريال و بيشتر برسد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذكور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون خواهند شد. همچنين اشخاص حقوقي كه صرفا به فعاليت عرضه كالا و ارايه خدمات معاف موضوع ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجراي قانون در اين مرحله مستثني هستند.
1390/07/03
14:51فارسی | English

۱۳۹۴ يکشنبه ۱۸ بهمن
اِلأَحَّد ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٧
Sunday, February 07, 2016

Skip Navigation Links
صفحه نخست
جستجو در پايگاه قوانين
موديان بدانند
سايتهاي مرتبط
ارتباط با ما
اخبار
گالري عكس
مزايده و مناقصه
سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباطات مردمی

  كليه حقوق اين سايت براي سازمان امور مالياتي كشور محفوظ مي باشد