شماره: 2760
1399/10/30
سامانه خطایاب خودکار چیست؟

به منظوربرطرف نمودن خطای (۱۰۰-) و (۱۰۳-) هنگام ارسال اظهارنامه می توان از نرم افزار خطایاب استفاده نمود، به منظور استفاده از این سامانه اینجا کلیک نمایید.

حق انتشار محفوظ است ©